Legislatie din domeniul energiei electrice

Legislatie primara

ANRE – Legislatie primara

 

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 – forma consolidata

Ordin ANRE nr. 59/2013 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes public

Ordin ANRE nr. 64/ 2014 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori

Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

OUG nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii 220/2008

OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 139/2010 de modificare si completare a Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

OG 29/2010 privind modificarea si completarea Legii 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie

H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila

H.G. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila

Ordinul ANRE 33/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva

Ordin ANRE 77/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014

Legislatie secundara

Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, Ordin ANRE nr. 6/2017

Ordin ANRE nr. 105/ 2014 Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica

Ordin ANRE nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea

Odinul ANRE nr. 11/2016 Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 49/2017 de modificare a Ordinului nr. 11/2016

Ordinul ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 12/2016 Standardul de performanta pentru serviciul de transport a energiei electrice si pentru serviciul de sistem

Ordin ANRE 33/2013 privind modificarea Ordinului nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatii referitoare la consumatorii industriali de energie electrica

Ordin ANRE 53/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

Ordin ANRE 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Ordin ANRE 52/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Ordin ANRE nr. 48/2017 Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

Ordinul ANRE nr. 103/2015 Codul de masurare a energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 121/2015 Procedura de determinare a consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal

Ordinul ANRE nr. 181/2018 Procedura privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică

 

PROCEDURI INTERNE – Procedura interna privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali de energie electrică

 

PROCEDURI INTERNE – Procedura facturare certificate verzi

 

ANRE – Normative tehnice energetice (NTE)

Enter your keyword