Energy field legislation

Legislatie primara

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 485/16.07.2012

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 485/16.07.2012

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes public Ordin 59/2013

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, ordin 64/ 2014

Hotararea Guvernului nr. 638/2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale

Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial 577/13.08.2010

OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 139/2010 de modificare si completare a Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

OG 29/2010 privind modificarea si completarea Legii 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie

H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila

H.G. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila

Ord. 33/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva

Enter your keyword