Prezentarea societatii

Societatea Imperial Development SRL este persoană juridică română, fiind parte a unui grup de firme cu sediul principal în Cluj-Napoca.

Principalele activitati ale societății noastre sunt producerea de energie electrică din surse regenerabile si dezvoltarea de noi capacități de producție.

Societatea deține o centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 5 MW in localitatea Jucu, județul Cluj, care a fost pusă in funcțiune in anul 2013.

Existand un interes pentru dezvolatarea segmentului de producere a energiei electrice din surse regenerabile, in cadrul grupului de firme, a fost dezvoltată o a doua centrală electrică fotovoltaică in județul Cluj, in comuna Dăbaca, si aceasta avand o putere instalată de 5 MW.

Investiția in cele doua parcuri fotovoltaice depăseste 10.000.000 euro, centralele electrice fiind construite pe o suprafață de teren totala de 20 ha, dispunand de o tehnologie modernă si performantă (module solare Recom, invertoare ABB) si fiind racordate la sistemul energetic național (SEN) prin linia electrică aeriană LEA 20 kV Jucu-Bonțida-Gherla.

Societatea a operat o licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 2015-2020.

Strategia noastră este orientată spre siguranţă, performanţă și optimizare continuă, activitatea comercială fiind guvernată de standarde etice solide, cu responsabilitate faţă de comunitate şi faţă de mediul înconjurător.

Enter your keyword