Contact: Telefon: 0264 432 239
img
img
img

Misiunea fundamentala reprezinta, identificarea cat mai rapida pentru clientii nostri, a celei mai eficiente modalitati de accesare a resurselor de energie.

Contractare

Schimbarea furnizorului este dreptul clientului final ca, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, să decidă prin opţiune liber exprimată să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual.
Mai multe

Servicii clienti

La aceeaşi dată cu transmiterea notificării către furnizorul actual, clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât către operatorul de reţea la care este racordat locul său de consum, şi furnizorului.
Mai multe

Legislatie

Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie.
Mai multe

Pasi pentru schimbarea furnizorului de energie electrica

Ordinul 105/ 2014 ANRE permite consumatorului final sa opteze pentru oricare alt furnizor, prin transmiterea acestuia din urma a datelor necesare in vederea incheierii unui nou contract.
Clientul are posibilitatea sa isi negocieze clauzele contractuale. Incheierea noului contract produce efecte de la data incetarii contractului cu furnizorul actual.
Se notifica furnizorul actual cu privire la incetarea contractului cu cel putin 21 de zile inainte, darsi operatorul de reţea la care este racordat locul de consum si noul furnizor.

Legislatie

28Mar2015
Legislatie primara

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 485/16.07.2012 - http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/legislatie-primara

Mai multe
30Mar2015
Legislatie secundara

Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, Ordin ANRE 1/2010publicat in Monitorul oficial 57/26.01.2010

Mai multe

Certificari si modalitati de plata